Search

Levensbeschouwelijke Vorming

Op de samenwerkingsschool wordt op de volgende manier inhoud gegeven aan de levensbeschouwelijke vormingslessen.

Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Aan de hand van de thema’s worden eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen verteld. De leefwereld van kinderen staat hierin centraal. Door de verhalen leren de leerlingen een open blik te hebben naar de werkelijkheid. Deze verhalen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.

U kunt kiezen aan welke lessen uw kind mee gaat doen op maandag en donderdag. Dan gaan de leerlingen uiteen in twee groepen. Leerlingen die meedoen aan de algemene lessen en leerlingen die de Bijbelverhalen horen. De Bijbelverhalen worden verteld door juf Erna. In deze lessen is ook ruimte voor gebed en worden liedjes bij de Bijbelverhalen gezongen. De algemene lessen worden verzorgd door de andere leerkrachten.

Iedere week wordt een algemeen thema behandeld. U wordt via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden welk thema dat is.